Jagdspaniel-Klub e.V. Zwinger English Cocker Spaniel - Kontakt

Kontakt

 
 
 
 
 
Lyudmila Kyslyuk
Viktor Ryzhenko
Deutschland
 Neuss 
E-mail: ludmila.kyslyuk@yandex.ru
lydmila.kyslyuk@mail.ru
 
«»
 
Irina und Bernhard Gerbert
Mobile 01722849709
E-mail: irina_gerbert@mail.ru
E-mail: dfozwinger@gmail.com